تنظیم فشار در رگولاتور

تنظیم فشار رگولاتور بر اساس قوانین فیزیک می باشد و برای آن از ابزار استفاده میکنند.

مکانیزم تنظیم فشار در رگولاتور بر اساس قوانین فیزیک بوده و به صورت مکانیکی بوسیله تجهیزاتی مانند شیر و فنر انجام می پذیرد. این کاهش فشار بدین صورت است که با چرخاندن دستگیره رگولاتور فنر درون رگولاتور فشرده شده و فشار فنر باعث می شود تا گاز از قسمت ورودی، وارد رگولاتور شده سپس بوسیله دیافراگم فشار گاز کاهش پیدا می کند.

برای آشنایی بیشتر با ساختار رگولاتور به تصویر زیر مراجعه فرمایید.

فشار رگولاتور

مقایسه رگولاتور تک مرحله ای و دو مرحله ای:

ساختار و روش کاهش فشار در رگولاتورهای تک مرحله ای و دو مرحله ای یکسان است. روش کار رگولاتور دو مرحله ای مانند دو رگولاتور تک مرحله ای است که به صورت سری به یکدیگر متصل شده اند.

در رگولاتور تک مرحله ای با کاهش فشار در سیلندر، فشار خروجی رگولاتور افزایش پیدا می کند اما در رگولاتورهای دو مرحله ای فشار خروجی رگولاتور با تغییر فشار سیلندر تغییر نمی کند. مزیت دیگر رگولاتور دو مرحله ای این است که می توان فشار خروجی پایین تری دریافت کرد.

ساختار رگولاتور

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top