رگلاتورهای گاز تجهیزاتی هستند که برای کنترل و تنظیم فشار انواع گازها مورد..

رگولاتور گاز چیست؟ رگلاتورهای گاز تجهیزاتی هستند که برای کنترل و تنظیم فشار انواع گازها مورد استفاده قرار می گیرند. همانطوریکه می دانید برای نگهداری و ذخیره سازی گازها می بایست آنها را تحت فشار در مخازن و یا  سیلندرهایی که تحمل فشاری نسبتا بالایی دارند نگهداری نمود لذا استفاده آنها بصورت مستقیم از مخازن یا سیلندرهای گاز بدلیل فشار بالا میسر نیست و می بایست از رگولاتورهای کاهنده فشار استفاده نمود. عملا رگولاتور امکان تنظیم فشار گاز خروجی را برای کاربر فراهم می آورد و او را قادر خواهد ساخت فشار گاز مورد نیاز خود را بدست آورد. بعبارت دیگر رگولاتور وسیله ای است که فشار بالای منبع گاز را به فشار پائین قابل مصرف کاهش می دهد.

هر گاز محبوس در یک ظرف نیز بر دیواره‌های آن ظرف فشار وارد می‌کند. این فشار را به کمک فشارسنجی به نام فشارسنج گاز یامانومتر اندازه می‌گیرند.

تغییر فشار را می‌توان بر پایهٔ قانون هیدرولیک اندازه گرفت:

در دورن فشارسنج مایعی قرار دارد که کار اندازه‌گیری با آن انجام می‌شود. برای تغییرات کم از الکل و برای تغییرات بزرگ‌تر از جیوه استفاده می‌شود.

منابع:

https://fa.wikipedia.org/wiki/

Top