نیتروژن 78 درصد حجم جو زمین را تشکیل می‌دهد. نیتروژن ...

نیتروژن 78 درصد حجم جو زمین را تشکیل می‌دهد. نیتروژن گازی ثابت، بی رنگ، بی مزه، بی بو و احتراق ناپذیر می‌باشد. N2 که در حالت آزاد بسیار بی اثر و فاقد حیات بخشی است، در حالت مایع به شدت سرد می‌باشد. حجمی مشخص از نیتروژن مایع، تقریباً 700 برابر فشرده تر از گاز نیتروژن در شرایط طبیعی می‌باشد. این گاز در ترکیبات مهم بسیاری از قبیل آمونیاک، اسید نیتریک، سیانیدها و غیره نقش دارد و جزء اصلی کلیه‌ی بافت‌های زنده‌ی آلی، حیوانی و گیاهی می‌باشد.

کاربرد گاز نیتروژن

 • جایگزین گاز و بخار جهت انفجار‌ها و آتش سوزی‌ها
 • تعلیق، پاکسازی و سرمایش رآکتورها و تانکرها
 • کاربرد در صنایع غذایی مانند انجماد عمیق
 • سایش برودتی مواد پلاستیکی
 • تولید فیبرهای مصنوعی
 • میعان حلال‌ها
 • انجماد خاک جهت تخته کوبی تونل‌های زیرزمینی
 • بازیابی ترکیبات آلی فرار از مخلوط ضایعات گازی
 • صنایع پتروشیمی
 • پاکسازی خطوط لوله
 • جراحی برودتی
 • تولید مواد نیمه رسانا
 • خنک سازی بتن

Top