اولین عکس از یک سیاهچاله منتشر شد

ستاره‌شناسان برای اولین بار از یک سیاهچاله عکس گرفته و آن را منتشر کرده‌اند.

Top