مزایای یخ خشک

از یخ خشک برای چه کارهایی استفاده کنیم؟

مزایای یخ خشک

  •       - ایمن ، تمیز و بسیار سازگار با محیط زیست - ترکیبی عالی.

  •       - می تواند در تجهیزات مکانیکی حساس استفاده شود و الکتریسیته را از خود عبور ندهد.

  •       - نیازی به پیاده سازی ندارد و هزینه دفع زباله را کاهش می دهد.

  •       - با ترك رطوبت برای ترغیب رشد میكروبیولوژیكی از سلامتی شما محافظت می كند.

در رابطه با دستورالعمل استفاده از یخ خشک می توانید روی لینک مربوطه کلیک کنید.

Top