راهنمای لوزی خطر

راهنمای لوزی خطر

راهنمای لوزی خطر

لوزي خطر از 4 لوزي با رنگ هاي آبي، قرمز، زرد و سفيد تشكيل شده است:

لوزي آبي : خطر ماده شيمايي بر سلامت انسان را مشخص مي كند.(سلامتی)

لوزي قرمز : خطر آتش گيري ماده شيميايي را مشخص مي كند.(آتش زا)

لوزي زرد : خطر واكنش پذيري ماده شيمايي را مشخص مي كند.(واکنش پذیری)

لوزي سفيد : اطلاعات خاصي را در مورد ماده شيمايي مشخص مي كند.(مواد خاص)

مثلا اگر يك ماده قليايي باشد، درون لوزي سفيد ممكن است واژه ALK را ببينيد.

نكته: درون اين لوزي ها اعدادي از 0 تا 4 قرار مي گيرد. عدد 0 براي كمترين خطر و عدد 4 براي بيشترين ميزان خطر.
                                   

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top