آینده صنعت انرژی به دست هیدروژن؟

آینده صنعت انرژی به دست هیدروژن؟

هیدروژن پتانسیل آن را دارد که به عنوان یک منبع انرژی برای حمل و نقل در انواع و اقسام شکل ها استفاده شود. هیدروژن را می توان به عنوان سوخت احتراقی در موتورهای اختراق داخلی استفاده کرد. و البته مهمترین و امیدبخش ترین ترکیب برای آینده صنعت انرژی و حمل و نقل نیز به حساب می آید.

از انرژی اینداستری ریوو، هیدروژن به صورت مستقیم و مولکول خالص هیدروژن می تواند در وسایل حمل و نقل عمومی استفاده است بدون این که نیازی به تغییر داشته باشد. در این حالت هیدروژن را می توان هم در موتورهای احتراق داخلی استفاده کرد هم به عنوان سلول سوختی.

در استفاده غیر مستقیم از این منبع انرژی هم هیدروژن را به عنوان منبع انرژی نهایی یا از طریق تبدیل به هیدروژن گازی استفاده کرد. به عنوان مثال از سوخت های PtG (برق به گاز) و PtL (برق به مایع) را می توان در موتورهای حرارتی به کار گرفت.

در واقع سلول های سوخت هیدروژن مناسب برای انواع سیستم های سیستم های حمل و نقل است اما بر اساس نوع سیستم حمل و نقل و روش استفاده از آن، تکنولوژی سلول های سوخت هیدروژن هم متفاوت خواهد بود.

استفاده از این سوخت در حمل و نقل صنعتی مثل جراثقال ها و تراکتورها هنوز مراحل ابتدایی خود را طی می کند. خودروهای شخصی به دستاوردهای بزرگی دست یافته اند و به دنبال آنها اتوبوس ها حرکت می کنند.

در آمریکای شمالی ناوگانی 11 هزار دستگاهی از جراثقال ها و نیز دو دستگاه تریلر از این سیستم ها استفاده می کنند. خودروهای شخصی هم هم اکنون قادر هستند همان کارکردی را داشته باشند که خودروهای با موتورهای احتراق داخل دارند.

هنوز کارهای زیادی باقی مانده که برای مصرف سلول های هیدروژنی در کشتی ها، هواپیماها و قطارها باید انجام شود. فعلا برنامه خاصی برای استفاده از این سوخت در هواپیماها و کشتی های تجاری وجود ندارد اما این منابع می تواند به عنوان واحد برق جایگزین (APUs) و منبع مطمئن انرژی در این وسایل حمل و نقل استفاده شوند.

سوخت هیدروژن به عنوان منبع انرژی با انتشارات صفر تلقی می شود اولین سلول سوختی در خودروها در دهه 1960 به کار گرفته شد. یک قایق با سلول سوختی در 1990 به آب انداخته شد.

با این حال هنوز این تکنولوژی نتوانسته است رقابت پذیری خود هم از نظر فنی و هم اقتصادی را به دست آورد. با این حال موتورهای احتراق داخلی با سوخت هیدروژن نه تنها بهره وری بسیار بالاتری نسبت به نوع بنزینی خود دارند بلکه هیچ نوع آلاینده ای هم منتشر نمی کنند.

اما هرچند هیدروژن به عنوان یک سوخت پاک با مشخصه های بسیار خوب فیزیکوشیمیایی مطرح است اما هنوز نتوانسته است مقبولیت چندانی برای جایگزینی به جای بنزین در موتورهای خودروهای جاده را کسب کند.

با این حال خودروسازهای چندی در تلاش هستند تا در تولیدات جدید خود این سوخت را به عنوان سوخت جایگزین در نظر بگیرند.

با توسعه تکنولوژی ها انتظار می رود قیمت این خودروها نیز کاهش یابد. کاهش قیمت سوخت هیدروژن با بالا رفتن بهره وری آنها بیشتر خواهد شد. از سویی قیمت سوخت های فسیلی در آینده بیشتر از سلول های هیدروژنی خواهند بود و همین امر جذابیت خودروهای هیدروژنی را نیز بیشتر خواهد کرد.

اما بزرگترین مزیت هیدروژن این است که می توان این سوخت را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تولید کرد و از سویی به مدت زیاد و به مقدار بیشتر ذخیره کرد. بنابراین تولید این سوخت در مقیاس صنعتی می تواند نقش مهمی در گذار انرژی به ویژه در بخش حمل و نقل ایفا کند.

منبع: zistonline


لیست اخبار
Top