بالاترین میزان تولید دی اکسید کربن در بخش صنعت برق

بالاترین میزان تولید دی اکسید کربن در بخش صنعت برق

بخش برق بزرگترین تولید کننده و انتشار دهنده کربن در کل بخش انرژی است و انتشارات سال 2018 در این بخش به 13.6 گیگاتن دی اکسید کربن رسید.

تکنولوژی های جذب، مصرف و ذخیره سازی کربن می تواند نقش مهمی در کربن زدایی سیستم برق دنیا بازی کند. تولید جهانی برق با استفاده از سوخت های فسیلی یکی از بزرگترین عوامل انتشار گازهای گلخانه ای است و جذب کربن از آن می تواند به گذار به «انتشارات خالص صفر» کمک بزرگی باشد.

آژانس بین المللی انرژی می گوید زغال سنگ و گاز هم اکنون بیش از دو سوم برق مورد نیاز دنیا را تولید می کنند. این سهم زغال سنگ و گاز در تولید برق تقریبا از سال 2000 تاکنون بدون تغییر باقی مانده است.

به بیان دیگر تولید برق از سوخت های فسیلی از سال 2000 تاکنون 70 درصد افزایش یافته است که به نوبه خود بیانگر افزایش تقاضای برق در این بازه زمانی است.

زغال سنگ به عنوان بزرگترین منبع تولید برق دنیا 38 درصد در تولید برق سهم دارد و بعد از آن سوخت گاز با 20 درصد قرار گرفته است.

در کشورهایی چون چین و هند این سهم زغال سنگ به بیش از 60 درصد نیاز برقی این کشورها می رسد.

هرچند در بازه زمانی آغاز شیوع پاندمی کرونا، سهم زغال سنگ در تولید برق اندکی کاهش و سهم تجدیدپذیرها افزایش یافته است اما هر آن امکان دارد زغال سنگ به روند تولید قبلی خود بازگردد.

بخش برق بزرگترین تولید کننده و انتشار دهنده کربن در کل بخش انرژی است و تقریبا 40 درصد از کل انتشارات جهانی انرژی را از آن خود کرده است.

انتشارات بخش برق در سال 2019 فقط به مقدار بسیار کمی از انتشارات سال 2018 کمتر بود، انتشارات سال 2018 در این بخش به 13.6 گیگاتن دی اکسید کربن رسید که به نوبه خود یک رکورد به حساب می آید.

بر همین اساس، آژانس بین المللی انرژی معتقد است رسیدن به اهداف اقلیمی و انرژی نیازمند این است که هر چه سریعتر گذار انرژی رخ دهد. با توجه به رشد دسترسی به برق در کشورهای در حال توسعه و در حالی تقاضا برای برق روز به روز افزایش پیدا می کند، سیاست گذاران باید از گذار سریع انرژی به تولید انرژی های کم کربن حمایت کنند.

تکنولوژی جذب و ذخیره سازی کربن یا CCUS نقش مهمی در این گذار انرژی دارد.

بر همین اساس، آژانس بین المللی انرژی IEA در گزارش جدید خود با عنوان «نقش CCUS در سیستم های برق کم کربن» سه روش را برای گذار انرژی به انرژی های کم کربن از طریق CCUS معرفی می کند. این سه مورد به شرح زیر است:

1- به روز آوری تکنولوژی های کم کربن یکی از مهمترین راه حل ها برای «قفل» انتشارات ناوگان بزرگ نیروگاه های سوخت فسیلی موجود است که به مالکان نیروگاه ها امکان می دهد دارایی های خود را برای سرمایه گذاری های آتی حفاظت کنند.

به اعتقاد آژانس بین المللی انرژی، این روش به ویژه در آسیا که متوسط طول عمر نیروگاه های زغال سنگی فقط 12 سال است فایده بخش است.

2- لازمه افزایش تولید انرژی های تجدیپذیر تغییرپذیر وجود انرژی های با قابلیت جابجایی برای انعطاف پذیری و کفایت امنیت انرژی است. باتری ها و دیگر انواع ذخیره های انرژی در حال توسعه هستند اما تکنولوژی های جذب کربن، مصرف و ذخیره سازی آن بخشی از پورتفولیوی تکنولوژی های کم کربن است که می تواند نیاز به انعطاف پذیری را هم در نوسانات فصلی هم در نوسانات کوتاه مدت، تامین کند.

این استراتژی در گذار سیستم های برق، مصونیت فنی در برابر عدم قطعیت ها در بخش برق به وجود می آورد.

3- تکنولوژی های جذب و ذخیره سازی کربن اگر با بیوانرژی ترکیب شود، می تواند به «انتشارات منفی» نیروگاه ها ختم شود، این یکی از اهداف «صفر خالص» در اقدامات اقلیمی است.

امروزه فقط دو واحد تاسیساتی بزرگ جذب و ذخیره سازی در بخش برق کار می کند. اما تجربیات حاصل از این نوع اولیه تکنولوژی جذب و ذخیره سازی نشان داده است که پتانسیل کاهش قابل توجه هزینه ها و بهبود تکنولوژی با تحقیق، توسعه و گسترش بیشتر وجود دارد.

منبع: zistonline


لیست اخبار
Top