مصرف منابع زمین در سال 2020 کاهش یافت

مصرف منابع زمین در سال 2020 کاهش یافت

همه گیری کرونا منجر به کاهش 9.3 درصدی ردپای اکولوژیکی بشر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شد. به گفته محققان، میزان مصرف انسان ها از منابع زمین، امسال، در نتیجه بیماری همه گیر کرونا به شدت کاهش یافته است.

در نتیجه، Overshoot Day زمین، نقطه ای که در آن میزان مصرف انسان بیش از مقداری است که طبیعت در طی یک سال می تواند مجدد احیا کند، از 29 ژوئیه سال 2019 تا 22 اوت امسال بیش از سه هفته به عقب بازگشته است.

  براساس تحقیقات انجام شده توسط Global Footprint Network که یک سازمان تحقیقاتی بین المللی است، محدودیت های کرونایی منجر به کاهش 9.3 درصدی ردپای اکولوژیکی بشر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است. با این حال، برای اینکه مصرف منابع اکولوژیکی را با نرخ فعلی خود ادامه دهیم، باز هم به معادل 1.6 زمین نیاز داریم.

 تغییر سه هفته ای Overshoot Day در سال 2019 و 2020 نمایانگر بزرگترین تغییر یک ساله از زمان آغاز جهانی آن در دهه 1970 است.

 از آن زمان ، افزایش جمعیت و افزایش سطح سرانه مصرف شاهد این بود که Overshoot Day در هر سال نزدیک تر می شود و برای اولین بار در سال ۲۰۱۹, در ماه ژوئیه اتفاق افتاد.

 تحقیقات نشان داد که دی اکسید کربن نسبت به مدت مشابه سال قبل، 14.5 درصد و جنگلداری های تجاری 8.4 درصد کاهش داشته است.

منبع: zistonline


لیست اخبار
Top