آلمان و کاهش دی اکسیدکربن

آلمان و کاهش دی اکسیدکربن

دولت آلمان با کاهش بلندپروازانه دی اکسید کربن موافقت کرد

کابینه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان پس از حکم دادگاه عالی آلمان در ماه گذشته مبنی بر لزوم اقدامات متناسب دولت، پیش نویس قانونی را برای اهداف بلند پروازانه تر کاهش دی اکسید کربن، از جمله خنثی شدن کربن تا سال 2045 تصویب کرد.

بر اساس برنامه های جدید، آلمان انتشار کربن خود را تا سال 2030، نسبت به سال 1990، 65 درصد کاهش خواهد داد. این درحالی است که هدف قبلی 55 درصد بود.

همچنین بزرگترین اقتصاد اروپا، تقریباً پنج سال زودتر از برنامه پیش بینی شده، به انتشار صفر خالص خواهد رسید.

سونجا شولزه، وزیر امور محیط زیست این کشور گفت: با این قانون، ما عدالت بیشتری را بین نسل ها ایجاد، امنیت بیشتری را برنامه ریزی و از آب و هوا محافظت می کنیم به گونه ای که اقتصاد را محدود نمی کند، بلکه آن را بازسازی و نوسازی می کند."

پس از اینکه برخی از افراد، از جمله ساکنان جزایر دریای شمال که از افزایش سطح آب دریا نگران هستند، قانون آب و هوا را در سال 2019 به چالش کشیدند، دادگاه قانون اساسی آلمان در ماه آوریل اعلام کرد که دولت مرکل در تعیین چگونگی کاهش انتشار کربن تا سال 2030 موفق نبوده است.

پیش نویس قانون باید برای تصویب به مجلس برود و دولت در حال کار بر روی جزئیات آن برای رسیدن به اهداف است. همانطور که در حال حاضر برنامه ریزی شده است، گسترش انرژی های تجدیدپذیر و عدم استفاده از زغال سنگ تا قبل از سال 2038 از گزینه های مد نظر است.

اهداف حفاظت از آب و هوا مهم هستند، اما مراحلی مانند توسعه تجدیدپذیرها، کنار گذاشتن استفاده از زغال سنگ تا سال 2030 و قیمت گذاری دی اکسید کربن بسیار حیاتی هستند.

بخش انرژی مجبور است از تقریباً دو سوم آلودگی کربن جلوگیری کند.

میزان انتشار گازهای گلخانه ای آلمان حدود 40 درصد کمتر از مقدار سال 1990 است.

منبع: Reuters، zistonline


لیست اخبار
Top